บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
รู้จัก..เมืองนนท์ นนทบุรี ศูนย์ประชาบดี 1300 ติดตามคนหาย
 
ข่่าวประชาสัมพันธ์
     
  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการ "ปันน้ำใจ แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม"
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 
  ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นสรรพนักงานราชการ ส่วนภูมิภาค
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 
 
  ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (ส่วนภูมิภาค))
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
 
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
 
 
  
 
กิจกรรม

ารจัดบริการจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ เจลล้างมือ และจุดล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19)
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
     
  แผนปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจงหวัดนนทบุรี (Action Plan) ประจำปี 2562
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
 
  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
 
 
  พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
 
 
 
   
แบบสอบถาม
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
 
 
   
     
258494 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266