บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
 

จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ

กิจกรรม “วันลอยกระทง”

จัดทำของว่างให้กับผู้ใช้บริการ

กิจกรรม "เพนท์เสื้อ"

ร่วมประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

โครงการ "สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย"

พิธีทำบุญบ้าน

คณะอาสาสมัครนักกีฬาจากสาธาณรัฐเกาหลี และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรม "จิตอาสา" บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 
183422 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266