บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
 

ร่วมประชุมทีม One home จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge management หัวข้อระบบควบคุมภายใน

ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี (รุ่นที่ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี (รุ่นที่ 1)

เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (social map)

ร่วมกิจกรรม ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 
183433 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266