บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
 

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวันนทบุรี

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ประชุม One Home การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 
183435 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266