บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  ติดต่อเรา  
   
      บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 
      กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 78/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299
โทรสาร 02-582-1266
E-mail : banpaknon@gmail.com, nonthaburishelter@dcy.go.th
 
   
    แผนที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 
242786 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266