บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  โครงการ  
   
    เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  
    วัตถุประสงค์
1.เพื่อป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
2.พื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
 
   
หน้า:
1 2 3
 
 
147112 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266